Vi er ikke bare en nettbutikk! Vi er aktiv ute i markedet for å informere om våre produkter og nyheter som er tilgjengelig i markedet, og på den måten kan vi innfri våre kunders ønsker og krav.

Exide Sønnak, Gylling Teknikk, Anda Olsen og GNB Industrial Power er våre foretrukne samarbeidspartnere som gir oss unik kunnskap om deres produkter som igjen skal sette oss i stand til å gi gode råd i valg og håndtering av batterier, ladere, solstrøm og UPS.

Med et nettverk av kompetente og pålitelige samarbeidspartnere på forskjellige fagområder, vil vi kunne tilby kompetanse og assistanse i alle fagområder.